O mnie

Ukończyłem studia inżynierskie na kierunku informatyka oraz humanistyczne w zakresie nauki o polityce na Uniwersytecie Warszawskim. Na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW odbyłem studia doktorskie, w toku których otrzymałem stypendium za wyniki w nauce. W czerwcu 2013 roku pomyślnie obroniłem rozprawę doktorską i Rada Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie prowadzony był mój przewód, nadała mi stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Pracując w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie należałem do zespołu zajmującego się studiami nad szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa narodowego, prowadzonego przez ówczesnego Rektora tej uczelni.

Od obronienia rozprawy doktorskiej pełnię funkcję adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie. W grudniu 2013 roku powierzono mi także stanowisko Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Państwa, a od zmiany struktury Uczelni w listopadzie 2017 roku Dyrektora Instytutu Nauk Informatycznych i Nauk Technicznych, które piastowałem do października 2019 roku.

W 2015 roku nawiązałem współpracę z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie powierzono mi funkcję wykładowcy nieetatowego.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Pełniłem funkcję Sekretarza Komisji Energetycznej działającej przy warszawskim oddziale PTG.

Zaangażowałem się w rozwój funkcjonującej na terenie Piaseczna organizacji pozarządowej – Piaseczyńskiej Grupy Obywatelskiej, działającej na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego. Pełniąc rolę jej skarbnika współorganizowałem takie wydarzenia kulturalno-rozrywkowe, jak 3Maj i Piaseczyńskie Kino Plenerowe. Od 2009 roku wspieram sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Konstancinie-Jeziornie (w latach 2013-2016 jako szef sztabu), natomiast od 2015 na terenie Konstancina i Góry Kalwarii jestem wolontariuszem stowarzyszenia „Wiosna” – organizatora projektu Szlachetna Paczka (w latach 2017 i 2019 jako Lider Rejonu).

Przyczyniłem się także do działalności Radio Flash Piaseczno (w latach 2009-2011), gdzie wraz z przyjaciółmi prowadziłem audycję poświęconą działalności społecznej, zatytułowaną „Radio Obywatelskie” oraz autorską audycję skierowaną do wszystkich, których słuchanie muzyki uspokaja pt.: „Skrajne Stany Emocjonalne”.

Wychowywałem się w Witnicy – niedużej miejscowości na zachodzie Polski, dzieciństwo spędziłem w Gorzowie Wielkopolskim i jego okolicach, liceum ukończyłem Konstancinie, gdzie spędziłem już większą część mojego życia.

Z zamiłowania jestem żeglarzem. Dzięki wyrozumiałości rodziny, wrodzonemu uporowi i szczęściu a także nieocenionej pomocy moich wspaniałych przyjaciół mam patenty Jachtowego sternika morskiego PZŻ i Motorowodnego sternika morskiego PZMiNW uprawniające mnie do swobodnej żeglugi po całym świecie. Moją pasją są także motocykle. Odbyłem samotną motocyklową podróż dookoła Polski a od 2018 roku jako „profesor Igor” egzaminuję motocykle w programie telewizyjnym Motoślad emitowanym na antenie Motowizji.